Hanáci - spolek rodáků a přátel Hané v Praze

Jak je to v současnosti - Z posledních let spolku

Pražské spolek Hanáku kapiroje zvek noset lidové kroj ve svátke, štodyroje hanácky tanečke a rozomi se samo sebó taky jich všelijak michá a spojoje, bévá na lidovéch slavnosťách v Praze, okolo ni, a negde taky na Hané.

První zatěžkávací zkouškou bylo pořízení krojů, které stále patřily KDP Praha 1. Nedalo se nic dělat, všichni sáhli na své úspory a zvláštním příspěvkem tak umožnili jejich odkoupení. Kroje jsou různého původu a stáří, při vystoupení tedy můžete shlédnout téměř všechny varianty hanáckého kroje (chybějí nám jen žluté kalhoty z Vyškovska).

Druhou zkouškou bylo a je placení nájemného za sál pro naše zkoušky. Začali jsme v bývalém AUSu na Pohořelci (několik měsíců), pokračovali ve školce v Praze 4, kde jsme vydrželi dvě sezóny. Poté jsme se scházeli v sídle Sokola v Tyršově domě v Praze 1 a od podzimu 1999 nacvičujeme v Hudební škole Hl. m. Prahy na Komenského náměstí v Praze 3. Najít vyhovující prostor s nájemným přiměřeným našim možnostem není jednoduché.

Začátek devadesátých let jsme podobně jako mnoho dalších vnímali jako dobu s novými možnostmi. Mohli jste nás potkat na Žofíně, na Staroměstském, Malostranském i Václavském náměstí, na Karlově mostě a v ulicích centra města. Často jsme vystupovali pro turisty, kteří nám byli vděční za zpestření jejich pobytu v Praze.

Následovaly návštěvy plesů našich přátel na Hané ve Vyškově a Kralicích, při těchto příležitostech jsme si udělali výlety do Olomouce a Prostějova. Pravidelně jsme se jezdili podívat na Hanácké slavnosti do Velké Bystřice, do Šumperka a do Prostějova. Tam jsme dokonce v roce 2000 vystoupili. Na oplátku na Moravském plesu v Praze vystoupily soubory Haná z Velké Bystřice a Trnka z Vyškova.

Spolupracujeme tradičně s pražskými krúžky – Slováckým a Valašským - se kterými společně pořádáme každoroční Moravský ples. Rádi se zúčastňujeme Pošumavských věnečků ať již jako účinkující, nebo jako diváci. Potkáváme se i při jiných příležitostech, pořádaných např. PhDr. Jiřinou Langhammerovou, jakými jsou přehlídky krojů, fotografování apod. Výsledek si můžete prohlédnout v knize “České lidové kroje”, která vyšla v době 100. výročí Národopisné výstavy českoslovanské. Při stejné příležitosti jsme byli přizváni k účinkování na přehlídce krojů s ukázkami tanců v Národním muzeu.

Třetím rokem spolupracujeme s Eugenem Brikciusem při jeho literárních výletech, ze kterých pravidelně vznikají televizní pořady. Poznáváme tak i jiné pohledy na možnosti využití naší činnosti.

Naše činnost není zaměřena pouze na tanec a zpěv. Při zkouškách si popovídáme o všem možném a po zkoušce si občas zajdeme doplnit tekutiny do některé z blízkých restaurací. Také tam probíráme další spolkové záležitosti, včetně podoby našich www stránek, které jste právě navštívili. Máte-li pro nás námět k jejich zlepšení, zpestření, či zpřehlednění, neváhejte a kontaktujte nás.