12. LITERÁRNÍ VÝLET EUGENA A ZUZANY BRIKCIUSOVÝCH 18.6.2007

18. června 2007 jsme vystoupili v rámci 12. Literárního výletu, tentokrát s názvem T.G. Masaryk a Praha, při příležitosti 70. výročí úmrtí prvního prezidenta československého státu. Kromě jiného se jednalo o sérii umělecky komponovaných pohledů na Pražský hrad - Josipem Plečnikem upravené sídlo našeho prvního prezidenta. Vystoupili jsme v části výletu, kdy se T.G. Masaryk a J. Plečnik setkali před chrámem Nejsvětějšího srdce Páně (od J. Plečnika)a dále na terasovité zahradě Českého tozhlasu v Dykově ulici. Tam jsme pomohli při živé rekonstrukci výřezu z kresby Mikoláše Alše - Šly panenky silnicí, z roku 1906.

Eugen Brikcius Pavel s Mirkem čili Plečnik s Masarykem Slavnostní přípitek pokusíme se oživit tuto předlohu od Mikoláše Alše Eugen Brikcius odhaluje jeden z pokusů o oživení obrazu tento pokus vyšel jen částečně musíme se polepšit tak to asi bylo v pořádku jen fotograf stál trochu z úhlu společné foto Mirek s vnukem spisovatele Jaroslava Haška

24.11.2008 22:52 | Autor: Mirin