3.4.2014 XIII. ODBORNÁ KONFERENCE O HANÉ V LOŠTICÍCH

3.4.2014 se konala v Lošticích odborná konference o Hané. Konferenci pořádala JANUA o.p.s. – předsedkyně správní rady PhDr. Jaroslava Čajová, pod záštitou starosty Města Loštic PhDr. Ctiradem Lolkem. Konference byla velice podnětnou a přispěla k výměně nejnovějších informací mezi jejími účastníky.

01_XIII. konference o Hané v Lošticích 02_XIII. konference o Hané v Lošticích 03_XIII. konference o Hané v Lošticích03_XIII. konference o Hané v Lošticích 04_XIII. konference o Hané v Lošticích 05_XIII. konference o Hané v Lošticích 06_XIII. konference o Hané v Lošticích 07_XIII. konference o Hané v Lošticích 08_XIII. konference o Hané v Lošticích 09_XIII. konference o Hané v Lošticích

20.07.2014 18:08 | Autor: Mirin