Z Historie Hanáckého Souboru v Praze, Aneb - Co Jsme Zač

Je těžké psát o historii Hanáků v Praze. Po smrti manželů Pelíškových se nenašla kronika, která obsahovala mnoho cenných informací od 30. do 60. let. V kronice nechyběly podpisy mnoha významných kulturních i politických činitelů této doby. Mnoho jich prošlo i spolkem Hanáků v Praze. Je to velká ztráta a každá informace z minulosti je vítána – první známý dokument je až z roku 1939.

původní kroj

pozvánka Lidé říkají, že každý správný Pražák pochází z Moravy. Něco na tom bude, protože mnoho Pražáků má na Moravě alespoň příbuzné. A lidé znalí hanáckého folklóru vědí, že se v Praze již před mnoha lety scházeli rodáci z Hané a příznivci této oblasti. Stěží se už najde někdo, kdo bude vědět kdy přesně to bylo. Pravděpodobně kolem přelomu 19. a 20. století. Svoji vlastní spolkovou činnost zahájili někdy ve třicátých letech.

Před tím i poté působili Hanáci ve velmi početném spolku "MORAVA", jehož členy byli rodáci z Hané, včetně jejich rodin. Spolek byl tak silný, že si otevřel na nějaký čas i stálou kancelář v Železné ulici. Hanáci se scházívali při pravidelných národopisných besedách, nácvicích tanců a na četných vystoupeních. Taktéž se zúčastňovali různých společenských akcí. V roce 1949 byla činnost "MORAVY" násilně přerušena. Od roku 1952 spolek "MORAVA" působil již pod zřizovatelem Tesla Karlín. Tento zřizovatel "MORAVU" v roce 1961 zrušil.

Na formování a činnost hanáckého spolku měla od roku 1946 zásadní vliv Anežka Pelíšková, rodačka z Přerova. Během svého působení nastudovala velké množství tanců. Vždy velice dbala při jejich nácviku a provádění na stylovu čistotu regionálního charakteru. Ve své choreografické práci čerpala především z hanáckých tanců publikovaných její přítelkyní Ludmilou Mátlovou-Uhrovou.

Po roce 1948 ztratil Hanácký soubor samostatnost a jak to tehdy chodilo, musel být někým patronován. Nejprve to byla Tesla Karlín – od roku 1952 do roku 1961. Následovala nucená přestávka v činnosti, až do roku 1970.

Pražští Hanáci obnovili svou činnost v roce 1970 pod novým názvem "Hanácký kroužek". Zřizovatelem byl OKD Praha 1. Scházeli se v tělocvičně paláce ASTRA na Václavském náměstí, pod vedením Anežky Pelíškové. Opětovné zahájení činnosti se podařilo uskutečnit díky aktivitě některých bývalých členů z poválečných let, např. prof. doc.Jany Berdychové,CSc., Miloslava Maxy a ing. Jana Frkala. Kroužek byl rovněž doplněn o větší počet mladých lidí, kteří již nebyli rodáky z Hané. Činnost se soustředila hlavně na nácvik tanců a jejich prezentaci při různých příležitostech.

Každoročním vrcholem činnosti spolku bylo uspořádání Moravského plesu v Praze a vystoupení na něm. Ples se vždy těšil velké pozornosti moravských rodáků, přátel lidového umění a často i diplomatického sboru. Poskytoval vždy družnou zábavu, při níž se tradičně hodně vzpomínalo. V nejnovější době připravuje Moravský ples Slovácký krúžek společně s Pražskými Valachy a Hanáky.

V 70. a 80. letech soubor vystupoval velmi často také na Moravě – V Troubkách nad Bečvou, Prostějově, Kroměříži a Vyškově. Dvakrát navštívil NDR, jeho členové si zahráli také v komparsu ři natáčení filmů Oblouk světla o Františku Křižíkovi a Lev s bílou hřívou o Leoši Janáčkovi.

Začátkem 80. let předala Anežka Pelíšková vedení souboru Mirkovi Konečnému, který ho vede dosud. V souboru byly vždy obtíže s obstaráváním krojů. Půjčoval si je na Moravě, někteří členové si pořídili kroje vlastní. Některé členky souboru si dokonce kroj ušily samy i s výšivkami a paličkovanými krajkami. Během 80. let se podařilo vybavit soubor vlastními kroji, nakoupenými od bývalých členů a z oblasti celé Hané. Proto mají pražští Hanáci kroje tak rozmanité. Někdy jim bývalo vyčítáno, že nemají jednotné kroje. Oni však představují celý region, což lze brát za výhodu.

Pražští Hanáci nemívali vlastní hudební skupinu a tak tancovali s doprovodem jiných – skupinou Dr. Josefa Roba, Jana Holého a v současnosti spolupracují s cimbálovkou Jiřího Janouška. V roce 1981 se podařilo najít prostředky na pořízení studiových nahrávek hudebního doprovodu k jednotlivým částem tanečního repertoáru a podle nich soubor vystupuje stále.

Jak už to v životě chodí, nic není stále jen černé nebo bílé a tak i v historii Hanáckého spolku v Praze byly doby bohatější a méně bohaté.

Mezníkem v činnosti byl rok 1991, ve kterém skončila činnost kulturního domu OKD Praha 1. Hanáci vzali svůj osud do vlastních rukou a založili spolek- sdružení občanů s velmi dlouhým jménem : “Hanáci – spolek rodáků a přátel Hané v Praze”. Po letech přišla zase doba svobody. Praha byla vždy místem s rozmanitými možnostmi v oblasti zábavy ve volném čase a v nové době to platí dvojnásob. S novými členy to nebylo nikdy jednoduché. Mírný tlum zájmu o spolkovou činnost se v historii souboru vyskytl už několikrát, ale vždy přišlo nové oživení. Věříme, že tomu tak bude i tentokrát. Měly by k tomu přispět také webové stránky, které právě čtete.

Závěrem bude nejlepší napsat něco o našich krojích a o tom, kde jsme všude byli, kdo o nás co napsal a několik dalších informací :

Kroje
Jak už bylo uvedeno výše - máme je jak z Přerovska, tak z Kroměřížska a z Kojetinska. V kompletní podobě nám chybí asi jen prostějovské, máme odtud jen několik košil.

Kde jsme byli v zahraničí
V letech 1976 a 1978 jsme byli pozvání do NDR do města Budyšína. Přestože v nové době už cestování do jiných zemí nemá tak exotický nádech jako v minulosti, odhodláváme se k nějaké společné akci.

Naše účast na Hanáckých slavnostech
Kroměříž - 1976, 1978,
Prostějov - 1978, 1979, 1981, 1982, 2000
Troubky nad Bečvou – 1973, 1974, 1975, 1978, 1984

Některé články v tisku
Zemědělské noviny – 2/1986
Květy – 1982
Práce – 9/1982
Newsweek – 1992
Metro – 2/2000
MF Dnes – 2/1998, 2/2000, 2/2001
Večerník Praha – 2/2001

Rozhlasové reportáže
Rozhlas po drátě a Hvězda – 3/1982, 6/1982, 9/1982, 1/1984, 4/1984
Svobodná Evropa – 4/2000

Vystupování ve filmech
Oblouk světla – 1983
Lev s bílou hřívou – 1987

Televizní natáčení TV Galaxie – Metropolitni Expres – 2/2000
Znělka Metropolitního Expresu – 2-4/2000
Česká televize – Dokumenty o Literárních výletech Eugena Brikciuse – 1999, 2000, 2001, 2002

Výstavy Světová výstava v Montrealu 1984 – zapůjčený kojetínský kroj
Embossing a kresby (Olga Kondapaneni) – Staroměstská radnice v Praze 1982 – mj. 7 barevných embossingů v kůži – členové spolku k nim stáli modelem 1979-80

Odborní poradci, se kterými jsme spolupracovali PhDr. Jiřina Langhammerová z Prahy, Jan Kadlec z Kralic na Hané

Publikace, ve kterých se o nás dočtete
PhDr. Jiřina Langhammerová – České lidové kroje (1995)
Ústav lidové kultury – Od folklóru k folklorismu (Strážnice 1997)

Přehlídky krojů
Lobkovický palác v Praze
Baráčnická rychta v Praze
Národní muzeum – při oslavách 100 let Národopisné výstavy českoslovanské
Zahrada Kinských v Praze

Z některých našich vystoupení (kromě Moravského plesu v Praze)
Indické velvyslanectví
Zahrada Ministerstva zahraničí
Trmalova vila
Národopisné muzeum
Lucerna – 4. a 5. Literární výlet Eugena Brikciuse
Pošumavské věnečky
Žofín v Praze
Malostranská beseda
Toulcův dvůr v Praze 10
Různé plesy, několikrát také v Kralicích na Hané a ve Vyškově na Hanáckém bále

Miroslav Konečný