Oblast hané

Hanou najdete ve středu Moravy, v jižní a střední části Hornomoravského úvalu. Patří do ní národopisné oblasti Litovelsko, Olomoucko, větší část Zábřežska, Prostějovsko, Přerovsko, Hulínsko, Kojetínsko, Kroměřížsko, Vyškovsko a regiony Malé Hané v okolí Boskovic, Jevíčka a Konice.

Oblast hané

Haná je kulturně jednou z nejvýznamnějších a nejbohatších oblastí se silným povědomím obyvatel o příslušností k regionu, bohatá na tradice všeho druhu.

Škoda jen, že mluva původním hanáckým dialektem je v posledních letech poněkud na ústupu. Velmi pěkným příspěvkem k její renesanci je kurs hanáčtiny, který sepsal pan Libor Smital z Olomouce a se kterým se, díky možnostem Internetu, můžete semit po kliknutí na patřičné místo naší webové prezentace.

nejstarší mapa hané